Παρυάδρης Ορφέας

http://www.infogr.gr
http://www.pariadris.gr
α

(Τω αγγέλω της εν Φιλαδελφεία Εκκλησίας γράψον.

Τάδε λέγει ο Άγιος, ο Αληθινός,

ο έχων την κλείν Δαυείδ

ο ανοίγων και ουδείς δύναται κλείσαι

ο κλείων και ουδείς δύναται ανοίξαι.

Οίδα τα έργα σου και ιδού

Έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην

Και ουδείς δύναται κλείσαι.)

Εγενόμην εντός

Του Ναού της γονιμότητος Μα

Και είδον τον Μέγαν Εγκύκλιον Σταυρόν τω Αλίω.

Μεσόθεν εγκέοιτο

Υπέρ

αμφιεπί

υποστάτης

πολύζυγος διασύνδεσμος ΔΩΝΟΣ

και κύκλω Σταυρώ

οι Σύμπαντες Κόσμοι

ΟΝ

ΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΟΝ

ΜΗ ΟΝ

ΜΗ ΟΝ ΚΑΙ ΟΝ

Ο εις ανά δύο, ανά τρείς

Εγκείμενοι εντός των άλλων

Και εφ εκάστω ζυγώ

οι δώδεκα Μύσται

αντεστραμμένοι εντός Κρυστάλλων

διενοούντο τω ΕΝΙ

E. m = (Eπ)2/C2

Επιτετράγωνος Δώνος Δεσμός

[Τετραγωνική Οκτάβα]

Των Μαζών, των Ενεργειών και των Πεδίων

Οίδα τους Κυρίους

των υποστατών

και των Επιφανείων

Δυνάμεων

οδός φωτός

από Α Παιήων (Υπερσυντέλικος)

έως Ω Παιήων (Τετελεσμένος Μέλλων)

θα εισέλθω εντός πυρήνος

Γεωμετρική Γραφή Φωτονίου

Υπάτη Αποτομή και Λείμμα

Si ΩΠΗ

Kεύθω εντός

του Ναού Παρθενώνος

Των Αγίων ημών αριθμών

Έν

Δύο

και των προθέσεων αυτών

μελωδούντων

Περιγράφω εντός

την Αγίαν σιωπήν Πυθαγόρου

ΟΥ ΜΑ ΑΜΕΤΕΡΑ ΓΕΝΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΝΤΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ

ΠΑΓΑΝ ΑΕΝΑΟΝ

ΦΥΣΕΩΣ ΡΙΖΩΜΑ Τ’ ΕΧΟΥΣΑΝ.

Εγγράφω εντός

του Ναού Παρθενώνος
την Αγίαν των Ελλείψεων

των Αγίων Ημών

Ημί

Διά

Μέτρων

ΕΝ

ΔΥΟ

Κύκλω

μελωδούντων

Λάβετε  Φάγετε

την  Καρδίαν

Ο

Ρ

Φ

ΕΩΣ

ΑΙΩΝΟΣ  ΜΕΛΩΔΟΥΝΤΟΣ

Διαφημίστε την επιχείρηση σας μ�σω του infogr
Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: